Høring over ny udgave af BL om restriktionsområder

28-03-2022

Trafikstyrelsen har til hensigt at foretage nogle justeringer i BL 7-20 pr. 1. juli 2022.

Den gældende BL 7-20, 5. udgave af 9. december 2015, indeholder regler om restriktionsområder. 
Der er i BL’en medtaget 31 permanente restriktionsområder og fastsat bestemmelser for etablering af midlertidige restriktionsområder, jf. luftfartslovens § 3, stk. 1. 

Yderligere 6 (p.t. midlertidige) restriktionsområder ønskes nu gjort permanente og skal derfor fremgå direkte af BL’en. Der er desuden et ønske fra luftfartsbranchen om lempelse af kravet om forudgående tilladelse til flyvning i de permanente områder. Endelig er der behov for justering af bestemmelserne om etablering af midlertidige restriktionsområder som følge af en ændring af luftfartsloven pr. 1. januar 2022. 

Reglerne foreslås at træde i kraft 1. juli 2022.