Ny BL om luftfartstjenester m.v. gældende for Færøerne og Grønland

09-03-2022

Trafikstyrelsens BL 7-5 gennemfører relevante regler fra EU-forordning 2017/373 om udøvelse af luftfartstjenester med senere ændringer på Færøerne og i Grønland.

Bestemmelserne om udøvelse af luftfartstjenester på Færøerne og i Grønland har hidtil været fastsat i diverse BL’er. Med den nye BL 7-5 ophæves de pågældende BL’er og i stedet indføres de relevante dele af EU’s regler for udøvelse af luftfartstjenester på Færøerne og i Grønland, jf. EU-forordning 2017/373 med senere ændringer. Herved opnås et ensartet regelgrundlag for hele Rigsfællesskabet. 

Efter reglerne skal tjenesteudøvere have udstedt certifikat af Trafikstyrelsen for at kunne udøve tjeneste på Færøerne og i Grønland og overholde kravene i BL’en.

Reglerne gælder for udøvere af lufttrafiktjenester, meteorologiske tjenester, luftfartsinformationstjenester, Kommunikations-, navigations- og overvågningstjenester samt flyveprocedureudformningstjenester.

Reglerne træder i kraft 1. januar 2024.