Offentlig høring af miljøkonsekvensrapporten for Fredericias havneudvidelse

25-11-2022

Associated Danish Ports A/S (ADP) har ansøgt om tilladelse til udvidelse af erhvervshavnen i Fredericia. Miljøkonsekvensrapporten for udvidelsen skal i offentlig høring.

Trafikstyrelsen og Fredericia Kommune er myndighed for havneudvidelsen af Fredericia Havn og myndighedsprocessen for miljøvurdering er nu kommet til 2. offentlighedsfase. Myndighederne udsender derfor miljøkonsekvensrapporten for udvidelsen i 8 ugers offentlig høring, hvor myndigheder og den generelle offentlighed har mulighed for at kommentere på miljøpåvirkningerne ved projektet. Om projektet skriver ADP:

”En udvidelse af Fredericia Havn vil sikre havnens kapacitet for transport af henholdsvis containere og lastbilgods. Den øgede kapacitet er nødvendig for at kunne håndtere de stigende godsmængder og efterspørgslen efter mere bæredygtige transportløsninger, herunder primært søtransport. Havneudvidelsen er derfor en investering i fremtidens grønne omstilling af transportsektoren, fordi søtransport via container eller med RO/RO er et miljørigtigt alternativ til lastbil-transport.”

Miljøkonsekvensrapporten er i offentlig høring frem til d. 26. januar 2023. Trafikstyrelsen er myndighed for projektets påvirkning på søterritoriet og Fredericia Kommune er myndighed for landarealerne og den efterfølgende drift.

Gå til Trafikstyrelsens hjemmeside for miljøvurdering