Regulering af erstatnings- og forsikringsbeløb på jernbaneområdet i 2023

16-11-2022

Trafikstyrelsen sender et udkast til den årlige reguleringsbekendtgørelse på jernbaneområdet i høring. Der er høringsfrist den 4. december 2022.

Udkastet til bekendtgørelsen regulerer de beløb for erstatning og forsikring, som gælder for jernbaneinfrastrukturforvaltere, jernbanevirksomheder og andre virksomheder, som er certificeret i henhold til Jernbanelovens § 11. Bekendtgørelsen vil være gældende for forsikrings- og erstatningsbeløb i perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023.

 

Det forventes, at bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2023.

 

Få mere information på høringsportalen (nyt vindue)