Udstedelse af RID 2023

30-11-2022

RID 2023, Reglement for national og international befordring af farligt gods med jernbane (RID), træder i kraft den 1. januar 2023.

RID 2023 er tilgængelig på Trafikstyrelsens hjemmeside sammen med informationsmateriale, som beskriver de væsentligste ændringer, der er sket ved overgangen fra RID 2021 Corrigendum 1 til RID 2023.

Ændringerne omfatter bl.a. nye krav vedrørende klassificering, fortegnelser samt emballering og tanke.

Se RID 2023 og andet informationsmateriale