Høring over ny udgave af BL om etablering af lufttrafiktjeneste

06-10-2022

Trafikstyrelsen har til hensigt at udgive en revideret udgave af BL 7-21 gældende for Danmark fra 1. januar 2023 og for Færøerne og Grønland fra 1. januar 2024.

Trafikstyrelsen har konstateret et behov for revision af de gældende regler om etablering af lufttrafiktjeneste i BL 7-21, 5. udgave af 16. november 2005.

Der er siden udgivelsen af gældende BL 7-21 indført EU-regler på området, jf. forordning (EU) 2017/373 (ATM/ANS-forordningen).

ATM/ANS-forordningen gælder nu direkte for Danmark og vil via national implementering, jf. BL 7-5, også i et vist omfang komme til at gælde for Færøerne og Grønland pr. 1. januar 2024.

De bestemmelser i den gældende BL 7-21, der også er reguleret i ATM/ANS-forordningen og BL 7-5, skal derfor saneres ud af BL 7-21. Endvidere lægger ATM/ANS-forordningen op til, at nogle af kravene om etablering af lufttrafiktjeneste indeholdt i forordningen præciseres nationalt, hvilket passende kan ske i en revideret BL 7-21.

De resterende krav i BL 7-21, som ikke berøres af ATM/ANS-forordningen eller BL 7-5, er blevet vurderet med hensyn til, om de er tidssvarende, forståelige, praktisk anvendelige, nødvendige og proportionale.

Der foreslås på denne baggrund bl.a. lempede krav for etablering af AFIS og meldekontor, mulighed for mere fleksibel åbningstid og fjernelse af en række specifikke krav til lokaler m.m.

Reglerne foreslås at træde i kraft 1. januar 2023, dog med virkning for Færøerne og Grønland først fra 1. januar 2024.

 

Få mere information på høringsportalen (nyt vindue)