Høring vedrørende BL 6-05 om helbredskrav

04-10-2022

BL 6-05 om helbredskrav sendes i høring med henblik på at tilpasse og opdatere bestemmelsen.

Formålet med revisionen af BL 6-05 skyldes primært et saneringsbehov, da EU-forordninger har overtaget reguleringen af langt de fleste helbredskrav for piloter og flyveledere siden BL 6-05 senest blev opdateret i 2005, da BL 6-05A trådte i kraft. Opdateringen af bestemmelsen er således tilpasset de gældende regler, da de nuværende regler i BL 6-05/BL 6-05A henviser til forældet lovgivning (JAR-regler).

Det bemærkes, at de gældende regler i praksis er blevet fulgt på det flyvemedicinske område siden 2011, hvorfor der ikke er tale om nye praktiske forandringer eller nye krav.

Ved opdateringen bestemmes det, at FIS-operatører og FIS-operatørelever skal opfylde kravene til en klasse 2-helbredsgodkendelse, som beskrevet i (EU) forordning 1178/2011, ligesom det bestemmes, at luftfartøjsførere af ultralette luftfartøjer, herunder gyroplaner, skal opfylde kravene til en LAPL-helbredsgodkendelse, som beskrevet i (EU) forordning 1178/2011.

Opdateringen vil således gøre reglerne for helbredsgodkendelse i luftfart lettere tilgængelige og samle alle regler i én BL. Det bemærkes, at disse regler, som anført ovenfor fsva. kommercielle luftfartsaktører, er blevet fulgt i praksis på flyvelægeområdet siden 2011, hvorfor der ikke er tale om praktiske forandringer eller nye krav.