Nye skrappe regler for godstransport med lommevogne

03-10-2022

Ny bekendtgørelse fastsætter en række sikkerhedsmæs-sige regler for godstransport på de danske jernbaner, hvor sættevogne bliver transporteret på lommevogne. Reglerne bliver de skrappeste i EU.

Storebæltsulykken i 2019 har skærpet opmærksomheden på sikkerheden, når lastbilernes sættevogne bliver transporteret som gods på lommevogne.

Derfor er en ny bekendtgørelse netop trådt i kraft den 1. oktober, som afløser de nuværende påbud om supplerende sikkerhedsforanstaltninger for godstransport med lommevogne på de danske jernbaner.

De nye regler, der blev sendt i høring 8. august, betyder blandt andet, at lommevognenes skamler skal have en låsekraft på minimum 85 Kilonewton, og at jernbanevirksomheden skal følge, dokumentere og teste en række sikkerhedsprocedurer, når sættevognene bliver lastet på lommevognene.

Hvis godstoget skal krydse Storebælt, skal sættevognene desuden have en bruttovægt på mindst 14 ton eller have monteret en supplerende fastgørelsesmetode til låseskamlen. Alternativt skal jernbanevirksomheden have indarbejdet en supplerende kontrol af, at låseskamlen virker, som den skal.

Vicedirektør Christian Vesterager:

Storebæltsulykken har tydeliggjort, at der er behov for at øge sikkerheden med lommevogne. Derfor er jeg meget tilfreds med, at vi nu får de skrappeste krav i Europa, når det handler om at benytte lommevogne til godstransport. Vi har i Trafikstyrelsen arbejdet for fælles europæiske krav til sikkerheden, når sættevogne bliver transporteret på lommevogne, men det har der desværre ikke været mulighed for at nå til enighed om i Europa.

Trafikstyrelsen har i den seneste tid ansat flere medarbejdere, der blandt andet skal føre et øget tilsyn med at sikkerheden også er høj, når det handler om godstransport på lommevogne.

 

Læs bekendtgørelsen