Det er fortsat meget sikkert at køre med tog i Danmark

13-10-2022

Antallet af væsentlige ulykker på de danske jernbaner er faldet til det laveste niveau i 10 år, viser ny sikkerheds-rapport.

Risikoen for, at der sker en ulykke, når du kører med tog på de danske jernbaner, er fortsat meget lille.

Det viser ’Sikkerhedsrapport for jernbanen 2021’, som Trafikstyrelsen netop har offentliggjort.

I 2021 faldt antallet af væsentlige ulykker til 15, hvilket er to mindre end året før. Det er det laveste niveau i løbet af de sidste 10 år, hvor antallet af væsentlige ulykker på de danske stats- og privatbaner i gennemsnit er faldet med 28,6 procent.

Sikkerhedsniveauet er fortsat meget højt

Vicedirektør Christian Vesterager:

Det er og skal være sikkert at køre med tog i Danmark. Derfor er jeg også meget tilfreds med, at sikkerhedsniveauet på de danske jernbaner fortsat er meget højt, og at antallet af alvorlige ulykker gennemsnitligt falder år for år. Trafikstyrelsen vil gøre alt, hvad vi kan tilsynsmæssigt og regulatorisk for at bidrage til, at denne tendens fortætter de kommende år.

Sikkerhedsniveauet på de danske stats- og privatbaner blev i 2021 opgjort til 0,2 alvorlige personulykker for hver en million kørte kilometer, hvilket fortsat er betydeligt under det danske sikkerhedsmål, som er fastsat til 0,3.

 

Nye regler for godstransport med lommevogne

Den danske ulykkesstatistik har de seneste år været påvirket af Storebæltsulykken i 2019. Netop denne alvorlige ulykke har skærpet opmærksomheden på sikkerheden, når lastbilernes sættevogne bliver transporteret som gods på lommevogne.

Derfor er en ny bekendtgørelse netop trådt i kraft den 1. oktober, som afløser de nuværende påbud om supplerende sikkerhedsforanstaltninger for godstransport med lommevogne på de danske jernbaner.

Du kan finde bekendtgørelsen og sikkerhedsrapporten herunder.