15 ansøgninger til pulje, der skal sikre, at busserne kommer hurtigere frem

02-09-2022

Der er samlet ansøgt om tilskud for 79,5 mio. kr. I puljen er der afsat i alt 50 mio. kr. i 2022. Trafikstyrelsen er nu i gang med en faglig vurdering af ansøgningerne.

Ved ansøgningsfristens udløb den 1. september har Trafikstyrelsen modtaget 15 ansøgninger:

Busfremkommelighedspuljen 2022-23, 1. ansøgningsrunde

Ansøger

Titel

Ansøgt beløb

Assens Kommune

Etablering af stort fynsk knudepunkt i Glamsbjerg – Forbedret fremkommelighed samt trygge og sikre passagerforhold.

2.131.000

Brønderslev Kommune

Bedre busfremkommelighed på Østergade og Vestergade i Brønderslev by

495.000

Brønderslev Kommune

Bedre trafik- og venteforhold ved Hjallerup Busterminal

1.600.000

Esbjerg Kommune

Stiforbindelse, Gjesing Ringvej/Vester Gjesingvej

692.500

Fredensborg Kommune

Busbaner og stoppesteder ved Format-projektet -en del af +Way for linje 150S

6.006.000

Helsingør Kommune

Busprioritering i signaler langs med buslinje 801A

150.000

Hillerød Kommune

BRT-inspirerede tiltag i Hillerød Kommune

5.347.500

Holbæk Kommune

BRT-vej mellem Holbæk Sportsby og Gl. Ringstedvej

21.832.200

Køge Kommune

BRT inspirerende tiltag i Køge Kommune

4.000.000

Odense Kommune

Fremskudt stoppested ved Ansgar Kirke

389.000

Slagelse Kommune

Ændring af trafikmønster - ombygning af kryds i Slagelse Bymidte nær Slagelse Station

7.780.000

Sydtrafik

Forbedring af busfremkommeligheden i bykorridorerne mellem Kolding og Vejle

13.889.750

Viborg Kommune

Nyt bybusknudepunkt i Viborg

2.890.000

Aalborg Kommune

Busgade på Østerbro

1.047.188

Aarhus Kommune

Busfremkommelighed langs Ringvejen

11.214.108

I alt

 

79.464.246

Der er samlet ansøgt om tilskud for knapt 79,5 mio. kr. Der er i puljen afsat i alt 50 mio. kr. i 2022 og 50 mio. kr. i 2023 til bedre busfremkommelighed i hele landet.

Trafikstyrelsen nu i gang med en faglig vurdering af ansøgningerne.

Trafikstyrelsen vurderer ansøgningerne ud fra følgende kriterier:

  • at projekterne øger bussernes fremkommelighed og rettidighed og dermed reducerer køretider i Danmark.
  • At der skabes forbedringer for flest mulige passagerer i den kollektive trafik
  • At projekterne bidrager til flere passager i den kollektive trafik
  • At projektet forbedrer sammenhængen mellem transportformer – enten mellem busser eller mellem busser og andre transportmidler
  • At projektet effektiviserer busdriften

Styrelsen udarbejder på den baggrund en indstilling til transportministeren om udmøntning af puljens midler. Transportministeren forestår på baggrund af styrelsens indstilling forhandlinger med forligskredsen om tildeling af tilskud til de enkelte busfremkommelighedsprojekter.

Ansøgerne vil få besked om tilsagn og afslag i løbet af efteråret.