Der er kommet 9 ansøgninger til Pulje til klimavenlige busser og flextrafik

19-09-2022

Der er samlet ansøgt om tilskud for 55,5 mio. kr. I puljen er der afsat i alt 50 mio. kr. i 2022. Trafikstyrelsen er nu i gang med en faglig vurdering af ansøgningerne.

Ved ansøgningsfristens udløb d. 15. september 2022 har Trafikstyrelsen modtaget disse 9 ansøgninger: 

Pulje til grønne busser og grøn flextrafik 2022-26, 1. ansøgningsrunde

Ansøger

Titel

Ansøgt beløb

Region Nordjylland

El-busser i Nordjylland

6,7 mio. kr.

Bornholms Regionskommune

Elektrificeringen fortsætter i Bornholms trafikselskab BAT

17,0 mio. kr.

Trafikselskabet Movia

Movia flextrafik elbil-ambassadørordning

1,0 mio. kr.

Trafikselskabet Movia

Omstilling af buslinjer i Kalundborg og omegn til nulemission

3,6 mio. kr.

Trafikselskabet Movia

Omstilling af buslinjer i Høje-Taastrup, Køge og omegn til nulemission

6,1 mio. kr.

Region Hovedstaden

Omstilling af buslinjerne 150S og 15E til nulemission

8,5 mio. kr.

Region Hovedstaden

Omstilling af buslinjer 55E og 65E til nulemission

5,6 mio. kr.

Region Hovedstaden

Omstilling af buslinje 123 til nulemission

3,4 mio. kr.

Region Hovedstaden

Omstilling af buslinjerne 600S og 91N til nulemission

3,6 mio. kr.

I alt

 

55,5 mio. kr.

 

I puljen er der afsat i alt 50 mio. kr. årligt i perioden 2022-2026.  Puljen til grønne busser og grøn flextrafik skal fremme udbredelsen af 0-emissionsbusser på regionale busruter og 0-emissionsflextrafik i hele landet.

Både regioner, kommuner og trafikselskaber har haft mulighed for at søge puljen. Ansøgerne skal selv bidrage med minimum 50 pct. af den støtteberettigede del af projektet.

Der er samlet ansøgt om tilskud for godt 55,5 mio. kr. Trafikstyrelsen er nu i gang med en faglig vurdering af ansøgningerne.

Ansøgningerne bliver vurderet ud fra følgende kriterier:

  • Nedbringelse af CO2 pr. tilskudskrone
  • Nedbringelse af øvrige emissioner
  • Acceleration af grøn omstilling
  • Geografisk spredning af puljemidlerne

 

Styrelsen udarbejder på den baggrund en indstilling til transportministeren om udmøntning af puljens midler.  

Ansøgerne vil få besked om tilsagn og afslag i løbet af efteråret.