Hele S-banen godkendt til nyt, digitalt signalsystem

26-09-2022

Trafikstyrelsen har givet Banedanmark grønt lys til at tage det nye digitale signalsystem i brug på de sidste tre linjer til Frederikssund, Høje Taastrup og Køge. ’Nu kan vi sende S-banens signalprogram trygt og sikkert ind i fremtiden’, siger kontorchef Laura Meyer Harrison.

Det er 12 år siden, at Trafikstyrelsen begyndte på den første del af arbejdet med at sikkerhedsvurdere det nye, digitale signalsystem til S-banens mange linjer i hovedstadsregionen.

Nu har Banedanmark fået ibrugtagningstilladelsen til at benytte det avancerede signalsystem på de sidste linjer til Frederikssund, Høje Taastrup- og Køge. Dermed bliver de sidste gamle, analoge togsignaler taget ud af drift.

Lærerig og spændende opgave

Kontorchef i Trafikstyrelsen, Laura Meyer Harrison:

Det har været en langvarig, lærerig og spændende opgave at skulle sikkerhedsvurdere det nye signalsystem. Det består nemlig ikke af spoler mellem skinnerne, men af digital information mellem S-togene og computere i Trafiktårn Øst, hvor man kan styre togets fart og rute. I weekenden har Banedanmark og DSB aktiveret og testet systemet, så alt er klar til at vi kan sende hele S-banens signalprogram trygt og sikkert ind i fremtiden.

Sikkerhed som altid - og alligevel ikke helt

Ifølge Trafikstyrelsens ingeniør Niels Buch har processen med at føre tilsyn og godkende det digitale signalsystem lignet et hvert andet stort jernbaneprojekt – og alligevel ikke helt, da der har været flere parter involveret.

Som sikkerhedsmyndighed har vi fulgt de samme procedurer for tilsyn og godkendelser, som vi altid gør for at sikre at et signalsystem lever op til de høje standarder, der forhindrer sammenstød og uforudsete hændelser på skinnerne. Men den nye teknologi har også udfordret de vante rammer, fordi det ikke kun har været Banedanmark, der har haft en uafhængig 3. part involveret, men også signal-leverandørerne, der har haft flere assessorer med som eksperter.