Høring over udkast til ny BL 9-15 Bestemmelser om betaling for benyttelse af lufthavne (Lufthavnstakster), 5. udgave.

22-09-2022

Den nye BL 9-15 (5. udgave) vil gennemføre en række ændringer forud for den kommende forhandling om en ny takstaftale, der indledes d. 1. december 2022.

Den nuværende takstaftale for Københavns Lufthavn og Roskilde Lufthavn udløber ultimo 2023, og forhandlinger om næste aftale indledes d. 1. december 2022.

Den nye BL 9-15 (5. udgave) vil gennemføre en række ændringer forud for den kommende forhandling.

Ændringerne er alene relevante for lufthavne, som er åbne for erhvervsmæssig lufttrafik, og hvor den årlige trafik overstiger 5 mio. passagerbevægelser. Roskilde Lufthavn er omfattet af BL’en, da den indgår i et lufthavnsnetværk med Københavns Lufthavn.

De vigtigste ændringer i bekendtgørelsen vedrører:

  • Justering af mulighed for ændringer i løbet af reguleringsperioden
  • Justering af referenceåret for den kommende forhandling
  • Udgifter til styrelsens rådgivere

Der er høringsfrist d. 13. oktober 2022 kl. 12:00.

Link til høringen på Høringsportalen (åbner i et nyt vindue)