Samlet pakke af ophævelser på luftfartsområdet udstedes

15-09-2022

Trafikstyrelsen udsteder en samlet pakke med ophævelser af forældede bestemmelser, hvis regelområde er blevet overtaget af nyere regler.

Ophævelsespakken indeholder ni Bestemmelser for Civil Luftfart (BL), samt en ophævelse af sidste års gebyrbekendtgørelse for Færøerne.

De ophævede bestemmelser har ikke længere betydelig retsvirkning, da deres område er blevet overtaget af nyere regler i form af EU-forordninger eller andre BL’er.

 

Følgende regler ophæves:

  • BL 1-8, Bestemmelser for selskabsflyvehåndbøger, 1. udgave.
  • BL 1-16, Bestemmelser om udvidet terræn advarselssystem (Enhanced Ground Proximity Warning System), 3. udgave.
  • BL 5-11, Bestemmelser om mindste sikre flyvehøjde for IFR-flyvning i offentlig lufttrafik, 2. udgave.
  • BL 5-12, Bestemmelser om flyvechefer, 3. udgave.
  • BL 5-56, Bestemmelser om procedurer for indførelse af støjrelaterede driftsrestriktioner i lufthavne, 1. udgave.
  • BL 6-100, Bestemmelser om begrænset eneflyvning, svævefly, 2. udgave.
  • BL 6-101, Bestemmelser om lokalflyvningstilladelse, svævefly, 2. udgave.
  • BL 6-102, Bestemmelser om svæveflyvecertifikat, S-certifikat, 3. udgave.
  • BL 6-104, Bestemmelser om flyvning med motorsvævefly, 3. udgave.
  • Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v. (kun for Færøerne).

 

Fælles for alle ophævelserne er, at deres område reguleres i andre regler. Det drejer sig primært om EU-forordningerne 965/2012 (EU-AIR-OPS), 1178/2011 (EU-FCL) og SERA-forordningen, som har overtaget områderne for Danmark.

I Grønland og på Færøerne er områderne nu reguleret i BL 5-50, BL 6-01 og BL 7-1.

 

Nærmere detaljer om hver enkel ophævelse kan læses i høringsnotatet, som findes på Høringsportalen.dk.

Høring over udkast til Bestemmelser om ophævelser af ovenstående BL'ere (åbner i nyt vindue)

Høring over udkast til Bekendtgørelse for Færøerne om ophævelse af bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet (åbner i nyt vindue)