Alvorlige sikkerhedsbrud på jernbanen skal kunne politianmeldes uden varsel

10-10-2023

Trafikstyrelsen lægger nu i et høringsforslag op til, at jernbaneoperatører, uden forudgående påbud eller forbud, skal kunne politianmeldes for alvorlige sikkerhedsbrud. Høringsforslaget kommer blandt andet efter togulykken på Storebæltsbroen i 2019, hvor en trailer rev sig løs og ramte et modkørende passagertog.

Storebæltsulykken i 2019 og hændelsen på Storebæltsbroen i 2021 har medvirket til at skærpe opmærksomheden på sikkerheden, når der bliver transporteret gods på jernbanen.

Derfor strammede Trafikstyrelsen sidste år reglerne for godstransport på de danske jernbaner, hvor sættevogne bliver transporteret på lommevogne.

Nu lægger Trafikstyrelsen ydermere op til, at jernbanevirksomheder, entreprenører på jernbanen og infrastrukturforvaltere - uden forudgående påbud eller forbud - skal kunne politianmeldes, hvis der er tale om alvorlige sikkerhedsbrud, der overtræder EU's regler om drift og trafikstyring på jernbanen.

Høringsforslaget er ikke kun møntet på godstransport, men vil komme til at gælde en række tilfælde, hvor en overtrædelse af jernbanelovgivningen er så sikkerhedsmæssigt alvorlig, at politianmeldelse og strafansvar, ifølge Trafikstyrelsen, bør komme på tale.

Tydelige rammer og strafansvar

Vicedirektør i Trafikstyrelsen, Christian Vesterager:

Det er vigtigt, at vi som sikkerhedsmyndighed hurtigt kan reagere med en politianmeldelse, hvis der sker alvorlige sikkerhedsbrud på jernbanen. Med forslaget bliver de juridiske rammer helt tydelige, så det står klart for jernbaneoperatørerne, at hvis de overtræder reglerne, kan det få strafferetslige konsekvenser.

I udkastet til bekendtgørelsen bliver der lagt op til, at jernbanevirksomheder, entreprenører på jernbanen og infrastrukturforvaltere skal kunne straffes med bøde eller fængsel i op til fire måneder, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed. Under særligt skærpende omstændigheder vil der kunne blive tale om fængsel i op til to år.

Strafferammen vil være gældende, hvis jernbaneoperatøren overtræder konkrete bestemmelser i EU-Kommissionens gennemførelsesforordning 2019/773 af 16. maj 2019 (TSI OPE).

Her kan du læse hele høringsforslaget om at ændre bekendtgørelsen.