Rift om puljemillioner til grønne busser og flextrafik

15-08-2023

Regioner og trafikselskaber har søgt om tilskud for i alt 73,5 millioner kroner til at investere i grønne busser og flextrafik. Trafikstyrelsen skal nu vurdere, hvilke projekter der skal indstilles til at få del i puljen på 50 millioner kroner.

Elbusser i Lemvig, grøn patienttransport i Region Hovedstaden og lynladere ved sygehuse til Sydtrafiks flextrafik. 

Det er blot nogle af projekterne, som Trafikstyrelsen har modtaget ansøgninger om støtte til i den grønne pulje på 50 millioner kroner, der årligt er afsat af Folketinget. Formålet med puljen er at fremme omstillingen af regionale busruter og flextrafik i hele landet til emissionsfri transport.

Trafikselskaberne og regionerne har indsendt i alt ni ansøgninger om tilskud for 73,5 millioner kroner, hvor betingelsen for at søge er, at ansøgerne selv bidrager med minimum 50 procent af midlerne til den støtteberettigede del af det grønne projekt.

Kontorchef i Trafikstyrelsen, Jan Albrecht:

”Vi er nu i gang med en faglig vurdering af, hvilke projekter vi vil anbefale får del i puljen på 50 millioner kroner. Her ser vi blandt på, hvor meget udledningen af CO2 bliver nedbragt pr. tilskudskrone, og hvor meget projektet er med til at accelerere den grønne omstilling. Vi ser også på, at der skal være en geografisk spredning af puljemidlerne, så flest mulige områder i landet får glæde af den grønne offentlige transport.”

Trafikstyrelsen udarbejder, på baggrund af den faglige vurdering, en indstilling til transportministeren om udmøntning af puljens midler.

  Pulje til grønne busser og grøn flextrafik 2022-26  
Ansøger Titel Ansøgt beløb
Region Midtjylland Elbusser i Lemvig 5,7 mio.kr.
Bornholms Regionskommune Bornholms Trafikselskab på vej mod en grøn fremtid 17,0 mio. kr.
Trafikselskabet Movia Forsøg med store elbiler i Movias flextrafik og lynladere forbeholdt flextrafikken ved Region Sjællands sygehuse 3,9 mio. kr.
Trafikselskabet Movia Omstilling af buslinjer i Sorø og omegn til nulemission 14,7 mio.kr.
Trafikselskabet Movia Omstilling af buslinjer i Holbæk og omegn til nulemission 11,8 mio.kr.
Region Hovedstaden Omstilling af liggende patientbefordring til nulemission 3,2 mio.kr.
Region Hovedstaden Omstilling af buslinjerne 250S og 94N til nulemission 2,2 mio.kr.
Region Hovedstaden Omstilling af buslinje 200S til nulemission 8,7 mio. kr.
Sydtrafik Udbud og opsætning af lynladere ved centrale sygehusenheder i Region Syddanmark dedikeret til flextrafik 6,2 mio. kr.
I alt   73,5 mio.kr.