Bekendtgørelse om beredskab på jernbaneområdet ophæves

19-12-2023

I dag er beredskabsarbejdet inden for jernbaneområdet i vid udstrækning reguleret af EU. Derfor er der ikke mere brug for den nationale beredskabsbekendtgørelse, som ophæves fra den 1. januar 2024.

Når det kommer til arbejdet med at udvikle og vedligeholde beredskabet for nødsituationer og ekstraordinære situationer, skal jernbanens aktører ikke længere læse op på reglerne i beredskabsbekendtgørelsen.

Området er allerede i høj grad reguleret af EU, og derfor har Trafikstyrelsen besluttet at ophæve bekendtgørelsen med virkning fra den 1. januar 2024.

Der vil fortsat være krav om, at aktørerne på området planlægger og koordinerer deres beredskabsarbejde. Kravene følger af reglerne om drift og trafikstyring på jernbanen (TSI OPE) og reglerne om sikkerhedsledelsessystemer (CSM SMS). For bybaner følger kravene fremadrettet af de nationale regler om sikkerhedsgodkendelse og sikkerhedscertifikat (bekendtgørelse nr. 712 af 20. maj 2020).

Trafikstyrelsen vil også fortsat vejlede og samarbejde med jernbaneoperatørerne i forbindelse med beredskabsarbejdet, som især er bundet op på opgaverne i den nationale operative stab (NOST).

Med ophævelsen af bekendtgørelsen vil der være enkelte krav til beredskabet på jernbaneområdet, der udgår helt. Det gælder for eksempel kravet om, at man skal have en fax.

Du kan læse mere om ophævelsen af beredskabsbekendtgørelsen her.