Fremover skal alle flyvesikkerhedsmæssige hændelser indberettes via Trafikstyrelsens hjemmeside

15-12-2023

Fra den 1. januar skal flyselskaber og andre i luftfartsbranchen, der indberetter hændelser, som kan påvirke luftfartssikkerheden, bruge den digitale løsning på Trafikstyrelsens hjemmeside.

Det er en vigtig forudsætning for at opretholde og udvikle sikkerheden inden for luftfart, at viden om flyvesikkerhedsmæssige hændelser indgår i arbejdet hos luftfartsorganisationer og myndigheder.

For at understøtte en effektiv håndtering af de indberettede hændelser er BL 8-15 blevet ændret, så indberetning til Trafikstyrelsen fra 1. januar 2024 kun kan ske via den digitale løsning på styrelsens hjemmeside. Det gælder alt fra sten småsten, der ligger på lufthavnenes taxiveje, til birdstrikes eller trætte piloter.

I dag er der allerede flyselskaber, flyvepladser og andre aktører, der bruger den digitale løsning på Trafikstyrelsens hjemmeside, mens andre sender indberetninger direkte til styrelsen i en e5x-fil.

Det er sidstnævnte mulighed, som nu udgår, så det bliver lettere at håndtere de indberettede data og finde ud af, om der er mulighed for at styrke sikkerheden på bestemte områder.

Du kan læse de fulde bestemmelser her.