Ny station i Nordsjælland klar til at blive taget i brug med både S-tog og Lokaltog

10-12-2023

Når den nye Favrholm Station i dag kan åbne, sker efter en dobbelt ibrugtagningstilladelse i Trafikstyrelsen. Stationen betjener nemlig både S-tog og Lokaltog, der kører på hver sin type jernbanestrækning.

Fra i dag får pendlerne i Nordsjælland en helt ny station syd for Hillerød, hvor det bliver muligt at spare rejsetid og skifte mellem togene på Frederiksværkbanen og S-togslinje A mellem Hillerød og København.

Trafikstyrelsen har allerede for et år siden godkendt, at sikkerheden er i orden i forhold til de eksisterende spor og nye perroner, men da der både er tale om en station, der betjener de røde S-tog og de gule lokaltog, har både Banedanmark og Lokaltog A/S fået en ibrugtagningstilladelse.

Det forklarer kontorchef Laura Meyer Harrison:

”For det meste giver vi kun én ibrugtagningstilladelse pr. station, men i dette tilfælde har Banedanmark og Lokaltog fået hver sin godkendelse, fordi togene teknisk set kører på hver sin type jernbanestrækning, der er underlagt henholdsvis nationale og europæiske regler. Vi har haft et rigtigt godt samarbejde med begge parter, så det er gået fint med at få dokumentation for, at Favrholm er anlagt sikkerhedsmæssigt korrekt.”

Handicapfaciliteter får et ekstra tjek på lokalbanens perroner

De forskellige regler har generelt ikke betydning for passagerne, men i forhold til eksempelvis handicapfaciliteterne på stationen, gælder der forskellige godkendelsesprocedurer, forklarer Laura Meyer Harrison:

”Det er de samme elevatorer og ledelinjer som vi har godkendt på Banedanmarks perroner, men da Lokaltogs strækning er omfattet af europæiske regler, skal Lokaltog også kunne dokumentere, at fx udstyr som belysning og højtalerudkald lever op til de europæiske krav, når stationen er taget i brug. Det kan vi naturligvis først få dokumentation for, når udstyret er blevet testet på perronerne.” 

Du kan læse mere om Favrholm Station hos Banedanmark og Lokaltog.