Nye vilkår for at flyve med droner efter 1. januar

20-12-2023

Den 1. januar 2024 træder en ny udgave af dronebekendtgørelsen i kraft. Det betyder nye dronefri zoner og skærpede vilkår for at kunne flyve tæt på fx lufthavne og militære områder. Professionelle droneflyvninger skal også registreres i logbog for at øge sikkerheden.

Efter nytår kan det være en rigtig god idé at gå ind på droneregler.dk og tjekke, hvor du må flyve med din drone. Den 1. januar 2024 træder den nye dronebekendtgørelse nemlig i kraft.

Det medfører skærpede krav til at få tilladelse fra Trafikstyrelsen til flyve tæt på områder såsom:

  • Lufthavne og flyvepladser
  • Militære områder og fartøjer
  • Helikopterflyvepladser til redningshelikoptere.

Der bliver også indført nye zoner, hvor du udgangspunkt ikke må flyve. Det gælder fx:

  • Slotte og kulturejendomme
  • Festivalpladser
  • Erhvervsområder med adgangskontrol.

Fra den 1. januar gælder der også ændrede regler for, hvor du må flyve, hvis du har en drone uden C-mærkning, der vejer 250 gram eller derover.

Læs også: Hold øje med C-mærket

Ifølge Lars Korsholm, der er kontorchef i Trafikstyrelsen, er ændringerne blevet til efter en høringsproces, hvor både myndigheder og repræsentanter for dronebranchen er kommet med input:

”I de seneste år har vi oplevet en stigende trafik af droner, fordi både amatører og professionelle kan se en masse muligheder i at benytte luftrummet. Det er godt, men udviklingen betyder også, at vi bliver nødt til at skærpe kravene til at få tilladelse til at flyve tæt på fx flyvesikringskritiske områder som lufthavne og flyvepladser til redningshelikoptere. Samtidig indfører vi også nye dronefri zoner i områder, hvor mange mennesker typisk er forsamlet, så der ikke opstår farlige situationer.”

Professionelle droneflyvninger skal registreres i en logbog

Ifølge Lars Korsholm bliver det også fra 1. januar et krav, at der skal føres logbog over alle droneflyvninger, som kræver et dronecertifikat, eller som flyves i erhvervsmæssigt øjemed. Kravet gælder dog ikke droneflyvninger i modelflyveklubber eller private, der flyver med legetøjsdroner på op til 249 gram.

”Særligt de store droner udgør en risiko for mennesker og bygninger, eller de kan være til direkte fare for flysikkerheden, hvis de bliver fløjet forkert. Derfor er formålet med logbøgerne, at vi som sikkerhedsmyndighed får bedre mulighed for at føre tilsyn med, hvor og hvordan der bliver fløjet med dronerne. I takt med, at antallet af droneflyvninger stiger, er det vigtigt med et effektivt tilsyn for at kunne opretholde det høje sikkerhedsniveau i luftfarten.”

Du kan orientere dig om alle de nye droneregler og dronezoner på droneregler.dk eller i selve Dronebekendtgørelsen.