Regler om sikkerhedsrådgivere for vejtransport af farligt gods flytter til Færdselsstyrelsen

12-12-2023

Færdselsstyrelsen overtager ansvaret for at regulere reglerne for de sikkerhedsrådgivere, der arbejder med vejtransport af farligt gods. Samtidig ændres kravene til indberetning for jernbanevirksomheder. Det følger af en ny bekendtgørelse fra Trafikstyrelsen, som træder i kraft den 1. januar 2024.

Indtil nu har Trafikstyrelsen været afsender på den bekendtgørelse, der gælder for sikkerhedsrådgivere, der arbejder med farligt gods, uanset om det foregik på vej eller bane. Men det ændrer sig fra det nye år, hvor Færdselsstyrelsen overtager ansvaret for regulering af sikkerhedsrådgivere på vejsiden.

Det følger af en ny bekendtgørelse fra Trafikstyrelsen, som fremover kun vil regulere reglerne for de sikkerhedsrådgivere, der arbejder med jernbanetransport af farligt gods.

Den nye bekendtgørelse betyder også, at jernbanevirksomheder ikke længere behøver at indberette oplysninger om de medarbejdere, der er udpeget som sikkerhedsrådgivere for jernbanetransport af farligt gods, til Beredskabsstyrelsen. Det skyldes, at Trafikstyrelsen alligevel indhenter oplysningerne, når det er relevant – blandt andet i forbindelse med tilsyn.

Derudover indeholder bekendtgørelsen også mindre justeringer, så den svarer til Trafikstyrelsens praksis. Der er for eksempel indført bestemmelser om suspension af eksamensbevis.

Du kan læse hele bekendtgørelsen på retsinformation.dk.