Hvad skal de 50 mio. til bedre busfremkommelighed bruges på?

27-02-2023

12 busprojekter fordelt bredt i landet er blevet tildelt midler fra de puljer, der er afsat busserne i Infrastrukturplan 2035. Det er Trafikstyrelsen, der har indstillet projekterne. Så vi har gravet ned i projekterne og udplukket to til jer. For hvad er det egentlig bedre busfremkommelighed betyder, og hvordan kan sådan et projekt se ud?

I Hillerød kommune vil man gerne forbedre bussernes køretid og passagernes rejseoplevelse. Derfor kigger man på at styrke den sammenhængende og effektive rejse - både lokalt og regionalt. Det skal bidrage til målet om flere passagerer til den kollektive trafik.

 

Hillerøds borgmester, Kirsten Jensen, fortæller:

”Vores nye projekter er en busbane på Sdr. Jernbanevej frem mod et af byens mest trafikerede lyskryds, og et nyt signalkryds på den stærkt trafikerede Milnersvej kombineret med en busbane frem mod det samme kryds. Vi får en væsentlig forbedring af bussernes mulighed for at komme frem i tide og en kortere rejsetid. Og det er det, vi hele tiden arbejder efter, fordi vi ved, at det betyder at flere vil vælge bus fremfor anden trængselskabende transport. Vi arbejder for et godt alternativ til bilerne. Så vi hilser de nye projekter mere end velkommen. Jo bedre kollektive tilbud, des flere passagerer i busserne og færre biler på vejene. Det kan vi kun glæde os over. ”

 

I Aarhus prioriterer man at udvikle en attraktiv og højklasset kollektiv transport for at sikre gode rammer for bæredygtig vækst. I denne forbindelse er det første projekt at etablere en ny separat busbane langs Brendstrupgårdsvej mod Randersvej. Samtidigt forlænges venstresvingsbanen tilbage til Dusager, så bussen kan passere de mange venstresvingende øvrige trafikanter, som den i dag fanges bag. Signalet vil også give lidt mere grøntid til de venstresvingende. Der opleves langs strækningen en forsinkelse i myldretiden på 87 -128 sekunder per bus og tiltaget forventes samlet at kunne spare hver bus 25 sekunder i myldretiden om morgenen og 150 sekunder om eftermiddagen.

 

Nicolaj Bang, rådmånd, Teknik og Miljø i Aarhus kommune fortæller:

”Bus 6A er en af de buslinjer i Aarhus med flest passagerer, og derfor får projekterne stor betydning for mange aarhusianere. De vil opleve, at bussen oftere kommer til tiden, da den er mindre påvirket af myldretrafikken. På den måde er projekterne med til at skabe en attraktiv kollektiv trafik, der er et reelt alternativ til bilen.”