Plan for tilsyn med jernbanen i 2023

31-01-2023

Trafikstyrelsen offentliggør tilsynsplan for jernbanen i 2023.

Trafikstyrelsen udgiver hvert år en plan for sit tilsyn med den danske jernbane. Målet med offentliggørelsen er at skabe en større åbenhed omkring styrelsens tilsynsaktiviteter. Det fortæller kontorchef for jernbanesikkerhed, Laura Meyer Harrison:

”Vi tror på, at en øget transparens omkring måden vi fører tilsyn på, er den bedste måde at gøre det på. Ved at være åbne omkring vores tilgang og overvejelser, opnår vi det bedste samarbejde med jernbaneaktørerne til gavn for jernbanesikkerheden.”

 Læs tilsynsplanen

Af tilsynsplanen fremgår det, i hvilke kvartaler virksomhederne får besøg i forbindelse med årets planlagte opfølgningstilsyn. Planen omfatter både konventionel jernbane samt bybaner. Tilsynsplanen er vejledende, og der kan forekomme ændringer.

For de enkelte opfølgningstilsyn vil datoen blive aftalt med virksomheden inden gennemførelse, og yderligere information omkring dagen og emner vil blive fremsendt senest 14 dage før tilsynet. Udover de planlagte tilsyn gennemfører Trafikstyrelsen yderligere tilsyn, uden eller med kort varsel.

Besøg i forbindelse med nyudstedelser, fornyelser og ændringer af certifikater og godkendelser fremgår ikke af tilsynsplanen.

 

Find tilsynsplanen for 2023 her