Trafikstyrelsen publicerer den danske Plan for Aviation Safety 2023-2027 (DKPAS)

25-01-2023

Den danske Plan for Aviation Safety (DKPAS 2023-2027) beskriver de områder og emner, som Trafikstyrelsen sætter fokus på ved tilsyn for at sikre, at det høje danske sikkerhedsniveau i luftfarten opretholdes.

For at understøtte et fortsat højt sikkerhedsniveau kræver det, at myndighederne og branchen konstant prioriterer arbejdet med sikkerhed og løbende analyserer den udvikling, der er i luftfartssikkerheden, og de forskellige forhold, der kan påvirke den.

DKPAS 2023-2027 vil, med udgangspunkt i den internationale regulering, sikre en løbende prioritering af styrelsens arbejde med sikkerheden inden for dansk civil luftfart. 

DKPAS 2023-2027 målene relaterer sig specifikt til de mål, der er opsat i det danske State Safety Programme og Sikkerhedsrapport for dansk civil luftfart 2021: 

  • Flyvesikkerheden for kommerciel lufttransport skal som minimum opretholdes på det nuværende niveau, hvor det 10-årige løbende gennemsnit for antallet af havarier ikke må overstige 0,8 pr. 100.000 flyvninger.

  • Flyvesikkerheden for øvrig luftfart skal som minimum opretholdes på det nuværende niveau, hvor det 10-årlige løbende gennemsnit for antallet af havarier med dansk registrerede luftfartøjer ikke må overstige 15 pr. 100.000 flyvninger.

 

Se publikationen 'Dansk Plan for Aviation Safety 2023 - 2027' (åbner i nyt vindue)