Offentlig høring af miljøkonsekvensrapport for udvidelse af Rønne Havn etape 3

10-07-2023

Rønne Havn ønsker at gennemføre etape 3 af den igangværende havneudvidelse. Etapen omfatter bl.a. tilvejebringelse af ca. 10 ha nye oplagsarealer samt etablering af en 280 m lang kaj. Udvidelsen sker for at sikre havnens fremtidige rolle som samle- og udskibningshavn for havvindmøller.

Projektområdet i Rønne Havn (fra miljøkonsekvensrapporten, NIRAS, 2023)

Rønne Havn har, som bygherre, ansøgt om udvidelse af havnen med henblik på fortsat at være en vigtig havn i Østersøen for samling og udskibning af store vindmøller.

Formålet med udvidelsen er at skabe plads til oplag og samling af store vindmøllekomponenter. Oplagsarealerne etableres ved delvis opfyldning af det eksisterende Fiskeribassin samt ved at inddrage eksisterende havneareal syd og øst for Fiskeribassinet, hvor eksisterende bygninger fjernes. Der etableres en ny servicekaj i Fiskeribassinet samt en ro-ro rampe foran den eksisterende ro-ro rampe ved Krydstogtkajen (kaj 32).

Høringsperioden er fra den 7. juli 2023 til den 18. september 2023.

Læs mere om projektet på Trafikstyrelsens hjemmeside (åbner i nyt vindue)