Forslag til lov om ændring af postloven sendes i høring

07-07-2023

Forslaget indebærer, at det som udgangspunkt overlades til markedet at levere landsdækkende postbetjening. Betjeningen af ø-samfund, levering af blindepost og udlandspost sikres dog igennem specifikke udbud. Herudover ændres reglerne for placering af brevkasser i landzone og fritidshusområder.

Forslaget om at ændre postloven er en udmøntning af den politiske aftale om den fremtidige indretning af postsektoren, der blev indgået 27. juni 2023.

Forslaget om at ændre postloven indeholder følgende væsentlige ændringer:

 

  • Befordringspligten ophæves for pakker og breve mv. Det overlades dermed som udgangspunkt til markedet at levere landsdækkende postbetjening af pakker og breve, dagblade, magasinpost mv.
  • Varetagelsen af betjening af ø-samfund, blindepost og udlandspost vil blive sendt i udbud, således at postvirksomhederne kan byde på at varetage opgaverne.
  • Der etableres et ”sikkerhedsnet”, hvis markedet ikke leverer, da staten er forpligtet til at sikre landsdækkende posttjenester til borgere og virksomheder. Trafikstyrelsen vil med jævne mellemrum gennemføre undersøgelser af markedet med henblik på at vurdere, om markedet fortsat leverer landsdækkende posttjenester til ensartede priser uanset geografisk placering.
  • Den såkaldte 50-meter regel i landzone bortfalder. Brevkasser vil på landet skulle opsættes ved indkørslen fra offentlig vej eller privat fællesvej. I fritidshusområder vil reglen om omdeling til det enkelte fritidshus i områder udstykket før 1973 bortfalde. I stedet skal der etableres centralt placerede brevkasseanlæg, hvilket svarer til de regler, der gennem mange år har været gældende for fritidshusområder udstykket efter 1973.
  • For fremtiden inddeles tilladelser til erhvervsmæssig postbefordring i:
  1. tilladelse til lokal postbefordring.
  2. tilladelse til landsdækkende postbefordring.

Virksomheder med landsdækkende postbefordring skal udbyde et standardprodukt til ensartede priser til hele landet inden for de tjenester, de udbyder.

Der er høringsfrist d. 20. august 2023.

 

Læs mere på høringsportalen