Digitalt signalsystem godkendt i Vestjylland

19-06-2023

Trafikstyrelsen har godkendt, at Banedanmarks nye digitale signalsystem lever op til alle de sikkerhedsmæssige krav på jernbanestrækningerne Esbjerg-Skjern, Skjern-Holstebro og Skjern-Herning.

Foto: Banedanmark

De seneste uger har været præget af sporarbejde og togbusser, fordi Banedanmark har arbejdet på at få udskiftet en række overkørselsanlæg på de tre vestjyske jernbanestækninger, så de også er opgraderet til det nye signalsystem.

Trafikstyrelsen har godkendt, at det nye European Rail Traffic Management System (ERTMS) kan blive taget i brug langs jernbanestrækningerne, hvor det kun er selve stationsområdet ved Esbjerg, der mangler. Nu er sporarbejdet afsluttet og togene kan køre helt digitalt.

Kontorchef Laura Meyer Harrison:

Vi har godkendt, at Banedanmarks nye digitale signalsystem lever op til alle de sikkerhedsmæssige krav, der er for at kunne blive taget i brug langs de tre jernbanestrækninger. Digitaliseringen er en betydelig opgradering til de vestjyske jernbaner, der nu får en helt digital trafikstyring, hvor man fx på sikker vis kan styre flere tog end i dag på samme strækning og dermed udnytte kapaciteten på sporene mere optimalt.

Frem mod 2030 er det planen, at Banedanmark skal skifte alle de gamle, analoge signaler langs hele det statslige jernbanenet ud med nye, digitale signalsystemer.