Miljøkonsekvensrapport for bevarelse af tunnelelementfabrikken ved Rødbyhavn i offentlig høring

22-06-2023

Femern A/S planlægger at bevare tunnelelementfabrikken ved Rødbyhavn til fremtidige infrastrukturprojekter.

 

Femern A/S ønsker på baggrund af infrastrukturplan 2035 af 28. juni 2021 at bevare produktionsområdet ved Rødbyhavn (elementfabrik og arbejdshavn mv.) efter anlæg af Femern Bæltforbindelsen er gennemført.

I Femern Bælt-projektet, som er vedtaget af lov nr. 575 af 4. maj 2015, forudsættes etableringen af et produktionsområde ved Rødbyhavn, herunder en elementfabrik og en arbejdshavn, hvor produktionen af tunnelelementerne til sænketunnelen mellem Rødbyhavn og Femern foregår. I samme anlægslov forudsættes, at anlæg i dette område nedtages, når produktionen er færdiggjort.

For at kunne bevare produktionsområdet ved Rødbyhavn med henblik på produktion af betonelementer til fremtidige infrastrukturprojekter, er det nødvendigt at udføre en miljøkonsekvensvurdering.

Trafikstyrelsen varetager miljøvurderingsproces jf. Bekendtgørelse nr. 309 af 16/03/2023 om delegation af kompetencen i kapitel 2 a i lov om offentlige veje m.v. til Femern A/S. Projektet skal endeligt vedtages ved anlægslov.
Femern A/S har udarbejdet en miljøkonsekvensrapport som sendes i offentlig høring i perioden 23/6-18/8 2023. Rapporten og tilhørende materiale kan tilgås på Trafikstyrelsens hjemmeside.

Den 9. august 2023 kl. 17.00 afholder Sund & Bælt borgermøde i Bygherrecenteret i Rødbyhavn, hvor interesserede kan få yderligere oplysninger om fabrikkens bevarelse og rapportens resultater.

Eventuelle bemærkninger til miljøkonsekvensrapporten og projektets eventuelle påvirkninger på miljøet bedes indsendes senest den 18. august 2023 til vvm@trafikstyrelsen.dk cc tmsj@trafikstyrelsen.dk med henvisning til journalnummer 2022-096653.

 

Senest opdateret 14-08-2023