Ny vejledning om selvforvaltning af trafikale sikkerhedsregler

27-06-2023

Jernbanelovens § 61 ændres pr. 1. juli 2023, hvilket betyder, at kravet om myndighedsgodkendelse af trafikale sikkerhedsregler bortfalder.

Trafikale sikkerhedsregler skal derfor ikke længere godkendes af Trafikstyrelsen, men af den virksomhed, som ejer reglerne. I forbindelse med at virksomhederne nu skal til at forvalte trafikale sikkerhedsregler uden myndighedsgodkendelse, har Trafikstyrelsen udarbejdet en vejledning om trafikale sikkerhedsregler, som kan findes her:

Vejledning om trafikale sikkerhedsregler

Udover den skriftlige vejledning har Trafikstyrelsen også afholdt to informationsmøder, som har haft til formål at forberede virksomhederne bedst muligt på at overgå til selvforvaltning. Fremover vil Trafikstyrelsen føre tilsyn med virksomhedernes forvaltning af trafikale sikkerhedsregler, både med fokus på relevante processer i sikkerhedsledelsessystemet og på selve reglerne.