Høring over udkast til ny BL 6-06 om bestemmelser om indsigelse mod teoretiske prøver afholdt af Trafikstyrelsen

04-05-2023

Det nye udkast til BL 6-06 har til formål at opdatere og revidere reglerne omkring indsigelse mod teoretiske prøver afholdt af Trafikstyrelsen.

Formålet med revisionen af BL 6-06 er at revidere bestemmelserne omkring indsigelse mod teoretiske prøver afholdt af Trafikstyrelsen, således at reglerne lever op til Trafikstyrelsens forpligtelser overfor EU-reglerne på området (EASA-regler).

Siden udgivelsen af 1. udgave af BL 6-06 i 2002 er luftfartsområdet blevet EU-reguleret, hvilket betyder, at en del af de spørgsmål, der benyttes i forbindelse med de teoretiske prøver, bliver taget fra ”European Central Question Bank” (ECQB).

Ved prøver, hvor spørgsmålene er udarbejdet af EASA/ECQB, er disse underlagt en fortrolighedsaftale og må ikke deles. Dette sker for at sikre, at spørgsmålene kan genbruges, og at eksamenernes faglige niveau ikke kompromitteres. Et brud på fortrolighedsaftalen kan medføre negative konsekvenser for luftfartssikkerheden.

Fortrolighedsaftalen er indgået mellem styrelsen og EASA, hvorfor det er vigtigt for Trafikstyrelsen, at BL’en revideres, så den er i overensstemmelse med tilsvarende retstilstand.


Der er høringsfrist den 15. juni 2023.

Du kan læse mere om ændringerne i høringsbrevet og udkastet til den nye BL 6-06.

 

Gå til høringsportalen