Læs alle høringssvar til trafikplanen for den statslige jernbane

23-05-2023

Trafikstyrelsen har modtaget høringssvar fra 94 forskellige parter til Trafikplan for den statslige jernbane 2023. Du kan læse alle høringssvarene her.

Ifølge Lov om trafikselskaber skal transportministeren hvert fjerde år - efter en høring af trafikselskaberne og kommunerne - offentliggøre en trafikplan for den jernbanetrafik, der bliver udført som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten.

Trafikplan for den statslige jernbane 2023, som har været i høring til den 10. maj, er den 4. trafikplan i rækken, der giver et overblik over de politisk besluttede projekter på den statslige jernbane.

Kontorchef i Trafikstyrelsen, Jan Albrecht:

Vi vil gerne takke for alle de høringssvar, der er kommet ind. Et vigtigt formål med Trafikplan for den statslige jernbane er, at den giver mulighed for en dialog om de statslige planer, hvor kommuner, regioner, trafikselskaber og interesseorganisationer m.fl. kan komme med forslag, og pege på relevante udviklinger og nødvendige hensyn i deres respektive områder.

Høringssvarene offentliggøres samlet i dag, og du kan læse dem her.

Trafikstyrelsen vil nu gennemgå de mange høringssvar og indarbejde eventuelle ændringer i Trafikplan for den statslige jernbane 2023. Den færdige trafikplan bliver offentliggjort når transportministeren har godkendt planen.