Norwegian meddeles tiltalefrafald

14-03-2023

Anklagemyndighederne har nu besluttet at meddele et tiltalefrafald i sagen vedr. Norwegian Air Shuttles manglende overholdelse af tilbagebetalingsfristen i passagerrettighedsforordningen.

Trafikstyrelsen orienterede den 20. december 2022 om, at Københavns Politi havde afsluttet behandlingen af Trafikstyrelsens politianmeldelse af en række flyselskaber for manglende udbetaling af refusion. På daværende tidspunkt udestod der fortsat en afklaring vedr. Norwegian Air Shuttle.

Anklagemyndigheden har nu vurderet sagen vedr. Norwegian Air Shuttle og har besluttet at frafalde tiltale for så vidt angår den manglende overholdelse af tilbagebetalingsfristen i forordningen. Det betyder, at Anklagemyndigheden anser Norwegian Air Shuttle som skyldig, men at sagen ikke bliver afgjort i retten. Ligesom tilfældet var i forbindelse med anklagemyndighedens afslutning af Trafikstyrelsens anmeldelse af de øvrige flyselskaber, tager anklagemyndighedens afgørelser bl.a. højde for de særlige forhold, der var som følge af COVID-19-pandemien.

Derudover har anklagemyndigheden vurderet, at der ikke skal rejses en straffesag mod Norwegian Air Shuttle angående den manglende overholdelse af fristerne i styrelsens påbud af den 13. oktober 2020, da videre forfølgning ikke kan ventes at føre til, at Norwegian Air Shuttle findes skyldig. Anklagemyndigheden har her lagt vægt på, at styrelsens påbud indeholdt vilkår, som Norwegian Air Shuttle ikke har haft mulighed for at efterkomme som følge af, at der blev indledt rekonstruktion af virksomheden ved kendelse afsagt den 8. december 2020 af Oslo Byfogdembete i Norge.