Regulering af erstatnings- og forsikringsbeløb på jernbaneområdet i 2024

10-11-2023

Trafikstyrelsen har sendt et udkast til den årlige reguleringsbekendtgørelse på jernbaneområdet i høring.

I øjeblikket er den årlige reguleringsbekendtgørelse på jernbaneområdet i høring. I udkastet til bekendtgørelsen regulerer Trafikstyrelsen de beløb for erstatning og forsikring, som gælder for jernbaneoperatører, jernbanevirksomheder og andre virksomheder, der er certificeret i henhold til Jernbanelovens § 11.

Metoden for beregning af beløbene er den samme hvert år, og derfor er høringens primære formål at orientere om beløbenes størrelse og tidspunktet for, hvornår ændringerne træder i kraft.

Der er høringsfrist den 23. november 2023, og forventningen er, at bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2024. Bekendtgørelsen kommer til at gælde forsikrings- og erstatningsbeløb i perioden 1. januar 2024 og frem til og med den 31. december 2024.

Du kan læse mere om høringsprocessen her.

Desuden kan bekendtgørelser på området, der allerede er udstedt, altid læses her på Trafikstyrelsens hjemmeside under ”Love og regler” og ”Jernbanesikkerhed”.