Høring: Bekendtgørelse om beredskab på jernbaneområdet ophæves

11-10-2023

Beredskabsarbejdet på jernbaneområdet er i vid udstrækning reguleret af EU. Derfor lægger Trafikstyrelsen i en høring op til at ophæve beredskabsbekendtgørelsen.

Ifølge EU-lovgivningen vil der dog fortsat være krav om, at jernbanevirksomheder, entreprenører og infrastrukturforvaltere planlægger og koordinerer beredskabsarbejdet.

Kravene følger af reglerne om drift og trafikstyring på jernbanen (TSI OPE) og reglerne om sikkerhedsledelsessystemer (CSM SMS). For bybaner vil kravene fremover følge af de nationale regler om sikkerhedsgodkendelse og sikkerhedscertifikat (bekendtgørelse nr. 712 af 20. maj 2020).

Trafikstyrelsen vil fortsat vejlede jernbaneoperatørerne i forbindelse med beredskabsarbejdet og indgå i samarbejdet på beredskabsområdet, der i særdeleshed er bundet op på opgaverne i NOST.

Med ophævelsen af bekendtgørelsen vil der være enkelte krav til beredskabet på jernbaneområdet, der udgår helt, fx kravet om at man skal have en fax.

Du kan læse mere om ophævelsen af beredskabsbekendtgørelsen på Høringsportalen.