Høring: Regler om sikkerhedsrådgivere for farligt gods på vej flytter til Færdselsstyrelsen

17-10-2023

Trafikstyrelsen lægger op til, at reglerne for sikkerhedsrådgivere for farligt gods på vej overgår til Færdselsstyrelsen. Den nye bekendtgørelse er i høring til frem til den 14. november 2023.

I dag er reglerne for sikkerhedsrådgivernes arbejde med rådgivning om transport af farligt gods samlet i en bekendtgørelse, der både dækker jernbaneområdet og vejområdet. Bekendtgørelsen omfatter såvel regler for eksamen som udpegning og opgaver for sikkerhedsrådgiverne.

Derfor lægger Trafikstyrelsen nu i et høringsforslag op til, at reglerne om sikkerhedsrådgivere for farligt gods på vej, overgår til Færdselsstyrelsen, der efter en ressortdeling i 2015 overtog ansvaret for vejtransport fra Trafikstyrelsen.

Af høringsforslaget fremgår det også, at det ikke længere er et krav, at virksomhederne skal indmelde oplysninger om de udpegede sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods til Beredskabsstyrelsen. Det er nemlig ikke længere nødvendigt at have et register, da Trafikstyrelsen kan anmode om oplysningerne fx i forbindelse med styrelsens almindelige tilsyn.

Derudover indeholder bekendtgørelsen mindre justeringer og præciseringer, så bekendtgørelsen svarer til Trafikstyrelsens praksis. Der er fx indført bestemmelser om suspension af eksamensbevis.

Du kan læse hele bekendtgørelsen her på Høringsportalen.