13 ansøgninger om støtte til bedre busforbindelser

13-09-2023

Trafikstyrelsen har i år modtaget 13 ansøgninger om tilskud for knap 40 millioner kroner fra Folketingets busfremkommelighedspulje. Puljen skal skabe hurtigere og bedre busforbindelser i hele landet.

Et lyskryds i Frederikssund, der prioriterer busserne først. En ny analyse af en højklasset buskorridor mellem Vejle og Kolding. Et nyt trafikknudepunkt ved den nye Glostrup Ejby letbanestation. Det er blot nogle af de projekter, der i år er søgt om tilskud til.

Trafikstyrelsen har i år modtaget 13 ansøgninger om tilskud til busfremkommelighedspuljen på 52,8 millioner kroner. Puljen er en del af en forligsaftale i Folketinget om investeringer i bedre og billigere kollektiv trafik frem til 2035.

Kommuner og kommunale trafikselskaber har i alt søgt om tilskud for 39,9 millioner kroner. Betingelsen for at søge er, at ansøgerne selv bidrager med minimum 50 procent af midlerne til busfremkommelighedsprojektet. 

 

Pulje til bedre busfremkommelighed i hele landet

 

Ansøger

Titel

Ansøgt beløb

Hørsholm Kommune

Nye og bedre stoppesteder på Frederiksborgvej

0,50 mio. kr.

Norddjurs Kommune

Forbedret adgang til buslommen ved Grenaa Gymnasium

0,15 mio. kr.

Aarhus Kommune

Busfremkommelighedsprojekter i Aarhus

5,78 mio. kr.

Frederikssund kommune

Etablering af signalregulering samt busprioritering i kryds

1,47 mio. kr.

Aarhus Kommune

Busfremkommelighed for Region Midtjyllands ruter 100 og 200

2,40 mio. kr.

Nordjyllands Trafikselskab

Fremtidens Kollektive Trafik – etablering og opgradering af knudepunkter i Nordjylland

8,99 mio. kr.

Sydtrafik

Foranalyse af højklasset buskorridor mellem Vejle og Kolding

0,31 mio. kr.

Silkeborg Kommune

Knudepunkt i Voel

0,55 mio. kr.

Roskilde Kommune

Busfremkommelighedstiltag for 202A på Køgevej i Roskilde

2,83 mio. kr.

Odense Kommune

Højklasset kollektiv trafik i Odense Kommune

7,47 mio. kr.

Lemvig Kommune

Udvidelse af kapacitet af ventefaciliteter på Lemvigbanen

0,59 mio. kr.

Glostrup Kommune

Nyt trafikknudepunkt ved Glostrup Ejby letbanestation samt øget bus-fremkommelighed gennem Ejby Erhvervsområde.

6,75 mio. kr.

Esbjerg kommune

Bedre busfremkommelighed og nyt busnet i Esbjerg

2,17 mio. kr.

I alt

 

39,95 mio. kr.

Ansøgningerne bliver vurderet ud fra følgende kriterier:

  • At projektet øger bussernes fremkommelighed og rettidighed og dermed reducerer køretider i Danmark.
  • At der skabes forbedringer for flest mulige passagerer i den kollektive trafik.
  • At projektet bidrager til flere passagerer i den kollektive trafik.
  • At projektet forbedrer sammenhængen mellem transportmidler - enten mellem busser eller mellem busser og andre transportmidler.
  • At projektet effektiviserer busdriften.

Trafikstyrelsen udarbejder på den baggrund en indstilling til Transportministeren om udmøntning af puljens midler.

Det er målet at alle ansøgere får besked om tilsagn og afslag ultimo 2023.