Læs op på de nye tekniske krav til jernbanerne i EU

27-09-2023

Sådan lyder det fra Trafikstyrelsen, der opfordrer jernbaneaktørerne til at sætte sig ind i EU's nye tekniske specifikationer på jernbaneområdet.

Den 28. september 2023 ændrer EU på en række tekniske specifikationer, også kaldet TSI'er, der skal sikre en større interoperabilitet mellem de europæiske jernbaner.

Og ifølge kontorchef i Trafikstyrelsen, Laura Meyer Harrison, er det vigtigt, at jernbanevirksomhederne og infrastrukturforvalterne i Danmark sætter sig godt ind i de nye TSI’er:

Der er tale om en lang række ændringer, der kan have væsentlig betydning for, hvilke tekniske krav man selv skal leve op eller skal stille til leverandører inden for områder som fx infrastruktur, togvogne og trafikstyring. Derfor kan vi kun opfordre til, at man læser grundigt op på de nye TSI’er og kontakter os i Trafikstyrelsen, hvis der behov for at afklare noget.

De ændrede Tekniske Specifikationer for Interoperabilitet på jernbaneområdet er oversat og optrykt i Den Europæiske Unions Tidende og træder i kraft den 28. september 2023. 

Du kan se alle ændringerne i TSI'erne her: EUR-Lex - L:2023:222:TOC - EN - EUR-Lex (europa.eu)