Nye afstandskrav til droner skal øge sikkerheden

19-09-2023

Trafikstyrelsen lægger op til at tilpasse dronebekendtgørelsen, så der fra 1. januar 2024 gælder nye regler for, hvor og hvor tæt man må flyve med en drone over fx parker, slotte, natur og militærområder. Bekendtgørelsen er i høring til den 6. oktober.

Den eksisterende dronebekendtgørelse, der fastsætter regler og procedurer for at flyve med droner i Danmark, trådte i kraft 1. januar 2021.

Siden er omfanget af både private og professionelle droneflyvninger steget markant. Samtidig er myndighederne blevet klogere på, hvor der potentielt kan være sikkerhedsmæssige udfordringer.

Derfor ønsker Trafikstyrelsen ifølge kontorchef Lars Korsholm at opdatere bekendtgørelsen, så reglerne bliver tilpasset udviklingen inden for droneflyvning:

Vi har en udmærket dronebekendtgørelse, men i de seneste år har myndighederne, i takt med den stigende interesse for at flyve med droner, fået en større viden om, hvor det vil være hensigtsmæssigt at tilpasse dronereglerne, så det fortsat er sikkert at flyve med droner.

Derfor lægger vi i høringsforslaget op til en revision af nogle af de gældende afstandskrav og vilkår for at få flyvetilladelse. Men vi åbner også op for nye muligheder for at flyve med droner i områder, hvor det i dag ikke er tilladt.

Høringsforslaget lægger blandt andet op til:

  • Yderst begrænset adgang til offentligt godkendte flyvepladser, militære flyvestationer og sikringskritiske områder
  • Nye betingelserne for at få tilladelse til flyve i visse områder
  • Ændrede regler for støjfølsomme naturområder
  • Afstandskrav til fx slotte, parker og områder med adgangskontrol
  • Nye afstandskrav til flyvepladser og militære områder
  • Mulighed for at flyve i områder, der er omkranset af bygninger eller hvor der er opstillet fx master eller vindmøller.

Transportministeriet arbejder på en national dronestrategi, der ventes at komme til at omfatte en række overordnede temaer og udfordringer på droneområdet. Disse områder bliver derfor ikke berørt i udkastet til dronebekendtgørelsen. Bekendtgørelsen vil senere kunne blive tilpasset i det omfang dronestrategien måtte tilskrive det.

Udkastet til ændringerne i dronebekendtgørelsen er sendt i høring med frist den 6. oktober 2023 og kan findes her på høringsportalen.