Cybersikkerhed: Trafikstyrelsen inviterer til informationsmøde om NIS2

06-02-2024

I fremtiden skal flere store og mellemstore danske transportaktører følge det såkaldte NIS2-direktiv, der skal styrke cybersikkerheden på tværs af Europa. Trafikstyrelsen inviterer derfor transportsektoren til informationsmøde den 9. april.

I en verden, der er fuld af digitale løsninger, er det vigtigt at have styr på cybersikkerheden. Det gælder lige fra det stærke kodeord på arbejdscomputeren til organiseringen af forsvarssystemer, der kan holde internationale hackergrupper ude.

Det er også den grundlæggende tanke med det kommende NIS2-direktiv, der skal sikre bedre og mere ensartet sikkerhed mod cybertrusler i hele EU.

Direktivet afløser den mindre omfangsrige forgænger NIS1, som på transportområdet kun omfattede DSB, Naviair, Banedanmark og Københavns Lufthavn.

Denne gang ventes flere end 50 transportaktører at blive inddraget, men for den enkelte virksomhed kan være svært at gennemskue konsekvenserne af de nye regler.

Derfor inviterer Trafikstyrelsen nu til informationsmøde om NIS2, der efter planen træder i kraft i slutningen af 2024 eller begyndelsen af 2025.

Informationsmødet finder sted tirsdag den 9. april 2024, kl. 10.00-13.00, og det afholdes i Trafikstyrelsens lokaler i Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V.

Det er ikke muligt at deltage virtuelt den 9. april, men til gengæld vil der blive afholdt et virtuelt opsamlingsmøde tre dage senere, fredag den 12. april, kl. 12.30-14.30.

Du kan tilmelde dig begge arrangementer på virk.dk, og mind endelig kolleger og samarbejdspartnere om at gøre det samme. Tilmeldingsfristen er tirsdag den 2. april.

Vi glæder os til at sig dig!

OBS: Fristen for tilmelding er udløbet.