Danmarks første havneatlas giver helt nyt overblik

29-02-2024

Den første store kortlægning af de danske erhvervshavne er klar. Havneatlasset, som er en del af Infrastrukturplan 2035, samler viden om havnenes aktiviteter og viser havnenes store betydning for samfundet.

I forbindelse med Infrastrukturaftale 2035 blev det aftalt, at der skulle laves en samlet fortegnelse over landets erhvervshavnene og deres aktiviteter. Nu er første del af det såkaldte havneatlas, som Trafikstyrelsen har stået for at udforme, klar. 

Havneatlasset beskriver aktiviteterne inden for emner som fiskeri, godstransport, passagertransport, krydstogttrafik, havvind og energiforsyning og produktionserhverv.

Formålet er at sikre et samlet overblik i en tid, hvor udviklingen på området diskuteres flittigt i regeringens havnepartnerskab. Det fortæller Christian Vesterager, der er vicedirektør i Trafikstyrelsen:

”Vi er meget glade for, at vi nu kan præsentere dette første havneatlas. Det kan få stor betydning som fælles referenceramme i dialogen om, hvordan de danske havne kan omstilles til fremtidens lokale og nationale behov,” siger han.

Et værdifuldt værktøj

Havneatlasset viser blandt andet, at Aarhus er en central containerhavn, og at havnene i Fredericia og Kalundborg har stor betydning for brændstofforsyningen, mens Esbjerg Havn og Rønne Havn er vigtige for udskibning af havvind og dermed den grønne omstilling af Danmark.

Dertil kommer både små og store færgehavne, der fungerer som centrale trafikknudepunkter og sikrer, at man kan bo og arbejde i hele Danmark, men som også binder vores land sammen med udlandet.

Med Havneatlasset får kommunerne samtidig et værdifuldt værktøj, de kan bruge i den kommunale planlægning, fordi atlasset kan bruges til at vise vigtigheden af de enkelte havne.

Senere er det planen, at havneatlasset udbygges med en delrapport, der belyser tilgængeligheden til elektricitet og grønne brændstoffer i havnene. Trafikstyrelsen forventer, at delrapporten offentliggøres i 2. kvartal 2024.  

Du kan se det nye havneatlas her.