Hvordan skal vi håndtere de tekniske sikkerhedsregler på jernbanen?

27-01-2024

Infrastrukturforvaltere på jernbanen skal snart indstille sig på en ny virkelighed, hvor de selv får ansvaret for at håndtere alle tekniske sikkerhedsregler. Derfor inviterer Trafikstyrelsen den 27. februar til et gå-hjem-møde om overgangen til selvforvaltning. Tilmeldingsfristen er den 13. februar.

Som lovgivningen er i dag, har Trafikstyrelsen ansvaret for at godkende infrastrukturforvalternes nye eller ændrede tekniske sikkerhedsregler. Det kan være alt fra nye sikkerhedskrav og vedligeholdelse af sporskifte til fejlretninger af signalsystemer. 

Men fra den 15. juni 2024 bliver bekendtgørelse 814/2022 om infrastrukturforvalteres tekniske sikkerhedsregler ophævet som en konsekvens af en EU-harmonisering. Det betyder, at infrastrukturforvalterne nu selv skal håndtere alle de tekniske sikkerhedsregler.

Laura Meyer Harrison, kontorchef i Trafikstyrelsen:

”Det bliver en ny virkelighed for infrastrukturforvalterne, når de selv skal til at udarbejde, godkende, implementere og overvåge de nye sikkerhedsregler. Derfor har vi udarbejdet en grundig vejledning og arrangeret det her informationsmøde, hvor vi også vil fortælle om, hvordan virksomhederne kan forberede overgangen til selvforvaltning.”

Kontorchefen understreger, at Trafikstyrelsen fortsat vil føre tilsyn med, at infrastrukturforvalterne lever op til de tekniske sikkerhedsregler.

Tilmelding til gå-hjem-mødet

Gå-hjem-mødet finder sted tirsdag den 27. februar kl. 14.00, hvor man kan deltage fysisk hos Trafikstyrelsen på Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V, eller online via Teams.

Tilmelding skal ske på kars@trafikstyrelsen.dk senest den 13. februar 2024, hvor man skal anføre, hvor mange der deltager fra virksomheden, og om det sker fysisk eller online.

Her kan du læse Trafikstyrelsens nye vejledning, der har til formål at hjælpe infrastrukturforvaltere med selvstændigt at skulle håndtere de tekniske sikkerhedsregler.