Sygemeldte piloter får hjælp til hurtigere flyvegodkendelse

10-01-2024

Som ansat i luftfart kan det tage tid at komme tilbage på vingerne efter et sygdomsforløb, men nu lancerer Trafikstyrelsen en række nye guides til flyvelægerne, så piloter, kabinepersonale og flyveledere hurtigere kan genoptage arbejdet.

Det er ikke altid let at vende tilbage til jobbet, hvis man som ansat i luftfart bliver sygemeldt. Piloterne og deres kolleger skal nemlig opfylde særlige internationale sundhedskrav, så passagererne kan være trygge ved, at de ansatte i luftfarten er helt raske, når de sætter sig til rette i cockpittet eller kontroltårnet efter et sygdomsforløb.

Men EU’s regler på området kan være svære at gennemskue.

Derfor har Trafikstyrelsen lanceret en række nye guides om det flyvemedicinske område, hvor tydelige vejledninger og diagrammer gør det lettere at se, hvordan ansatte i luftfarten får grønt lys til at genoptage arbejdet efter forskellige sygdomme.

Sagsbehandlingstiden bliver nemlig ofte forlænget, fordi de flyvelæger, der står for helbredsundersøgelser og godkendelser, kan blive usikre på reglerne. Det forklarer medical assessor Søren Carstens, der arbejder med sundhedsgodkendelser i Trafikstyrelsen:

”EU’s regler er meget komplekse, og derfor kan det ske, at en speciallæge for eksempel overser et obligatorisk lægetjek. På den måde kan en pilot eller kabineansat ende med at være grounded i endnu længere tid, fordi sagen trækker ud. Netop derfor har vi lavet de her vejledninger, der kan støtte flyvelægerne i deres arbejde.”

Du kan besøge den nye sektion for flyvemedicin her.

Møder branchen i et sprog den kender

I dag må en stor del af de cirka 1200 helbredssager, der årligt kommer til behandling hos Trafikstyrelsen, retur til flyvelægerne, fordi der mangler obligatoriske lægetjek eller dokumentation.

Men selvom de nye guides især er henvendt til lægerne, er tanken også at give ansatte i luftfart en større indsigt i forløbet omkring sygemeldinger:

”Mange er frustrerede og rådvilde over at vente i uvished, og det kan være svært at forklare chefen, hvorfor der ikke sker noget. Der håber vi, at de nye vejledninger giver en større forståelse for ventetiden, hvis man har været grounded på grund af sygdom,” siger Søren Carstens.

De nye guides blev lanceret på trafikstyrelsen.dk for nylig, og de første tilbagemeldinger fra branchen er positive.

Blandt andet holdt Søren Carstens i efteråret et oplæg om de nye vejledninger for piloterne i Flyvebranchens Personale Union, FPU, som organiserer ansatte i luftfart:

”En stor fordel ved den nye brugerflade er, at vi møder branchen i et sprog, den kender. Nu kan piloter og andre danne sig deres eget overblik, ligesom vi andre kan gå på netdoktor.dk og få en idé om vores egne symptomer, inden vi går til lægen,” forklarer han.

Den målrettede indsats virker

Selvom det meste af sagsbehandlingen finder sted i mødet mellem speciallæger og de luftfartsansatte, arbejder Trafikstyrelsen også målrettet for at bidrage til mere effektive forløb.

Som det sidste led i kæden, der endeligt raskmelder kabineansatte, flyveledere eller piloter, har styrelsen de seneste år uddannet flere medical assessors til at gennemgå helbredssagerne. I kombination med de nye guides har det allerede givet en kortere liggetid hos Trafikstyrelsen, fortæller kontorchef Henrik Ellermann:

”Kravene til helbred og dokumentation er strenge for at sikre den høje flyvesikkerhed, vi har globalt. Derfor kan der også stadig gå flere måneder fra sygdommen erkendes og helbredes, til den ansatte får sin sag vurderet af en læge og godkendt af Trafikstyrelsen, men processen er nu langt mere transparent og smidig,” siger Henrik Ellermann.

I forbindelse med de nye guides har Trafikstyrelsen produceret flyers og plakater, som er blevet placeret de steder, hvor ansatte i branchen kommer. Samtidig sender styrelsen også kopier til de flyvende, når der sendes breve til flyvelægen.

Du kan besøge den nye sektion for flyvemedicin her.