Høring: Støtteordning til grøn indenrigsluftfart

01-07-2024

Trafikstyrelsen har sendt en ny bekendtgørelse om støtteordning til grøn indenrigsluftfart i høring. Bekendtgørelsen er i høring frem til den 23. august 2024.

Regeringen, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten indgik den 15. december 2023 en aftale om grøn luftfart i Danmark.

I aftalen er der afsat 820 mio. kr. til en støtteordning til en grøn indenrigsrute i perioden 2025-2029.

I første omgang etableres en støtteordning vedr. 2025-2027.

Her er det forventningen, at den grønne omstilling af luftfarten vil kunne ske med bæredygtigt flybrændstof, kaldet SAF, der kan anvendes i stedet for det nuværende fossile flybrændstof J1.

Med støtteordningen vil et antal flyselskaber kunne få dækket meromkostningerne ved at benytte SAF i stedet for J1.

Løbende dialog med branchen og EU-kommissionen

Trafikstyrelsen har løbende afholdt dialogmøder med branchen om udformning af en støtteordning.

Herudover har Trafikstyrelsen været i dialog med EU-kommissionen, som skal godkende støtteordningen, da den er omfattet af EU's regler om statsstøtte.

På baggrund af denne dialog og de rammer, som aftalepartierne har sat, er der udformet et forslag til støtteordning, som præsenteres i denne bekendtgørelse.

Du kan se udkastet til den nye bekendtgørelse på høringsportalen.dk.

Du kan se en kort præsentation af den nye støtteordning her.

På baggrund af høringen vil bekendtgørelsen bliver tilrettet.  Igangsætning af støtteordningen og udstedelse af bekendtgørelsen sker, når der er truffet endelig beslutning i aftalekredsen og når EU-kommissionen efterfølgende har godkendt ordningen.