Nyt om NIS2: Lovforslag om cybersikkerhed er sendt i høring

08-07-2024

Lovforslaget, der skal implementere NIS2-direktivet i Danmark, er nu sendt i høring. Høringen varer til og med 22. august.

Nu har du mulighed for at komme med dine input til den kommende cybersikkerhedslov, som implementerer NIS2-direktivet i Danmark, og som efter planen skal træde i kraft til næste år.

Forsvarsministeriet har nemlig sendt et forslag til Lov om foranstaltninger til sikring af et højt cybersikkerhedsniveau i høring.

Dermed er direktivet, der kan påvirke en lang række danske virksomheder på transportområdet, kommet et stort skridt nærmere implementering i Danmark.

Høringen varer til og med torsdag den 22. august kl. 12.

Du kan se det samlede høringsmateriale her.

Du kan læse mere om lovforslaget hos Center for Cybersikkerhed.

Hvad er NIS2-direktivet?

Formålet med NIS2-direktivet er yderligere at styrke og ensarte cybersikkerheden og modstandsdygtigheden overfor cybertrusler på tværs af EU.

Det gælder både virksomheder inden for en lang række sektorer og for offentlige myndigheder, som anses for at være kritiske for økonomien og samfundet.

NIS2-direktivet afløser den mindre omfangsrige forgænger NIS1. På transportområdet er kun DSB, Naviair, Banedanmark og Københavns Lufthavn omfattet af NIS1-reglerne.

Denne gang vil langt flere transportaktører blive omfattet, og det er op til omfattede virksomheder selv at registrere sig.

Hvis du vil vide mere om NIS2 på transportområdet, kan du finde yderligere information på trafikstyrelsen.dk/nis2.