Opdateret bekendtgørelse om tekniske kompatibilitetskrav til jernbanekøretøjer

01-07-2024

Den opdaterede bekendtgørelse om køretøjers tekniske kompatibilitet med jernbanenettet træder i kraft den 1. juli 2024.

Bekendtgørelsen fastsætter nationale krav til køretøjer, så de kan køre sikkert på jernbanenettet.

Den opdaterede version indebærer blandt andet, at:

  • En række åbne punkter i TSI’er lukkes (herunder de nyeste versioner fra september 2023).
  • Strukturen i bekendtgørelsen er ændret for at gøre det tydeligere for de udpegede organer, hvordan de skal arbejde med bekendtgørelsen.
  • Bilagene samles på en ny måde, der skal gøre det lettere at finde kravene for specifikke typer af jernbanekøretøjer.
  • Den nu inkluderer nye kinematiske referencelinjer for højhastighedstog, der har betydning for, hvor meget togene må fylde, så de i fremtiden kan køre sikkert med over 200 kilometer i timen på det danske jernbanenet.
  • Der er enkelte ændringer til de krav, som udpegede organer skal verificere.

Du kan se den nye bekendtgørelse her.