I klemme på rejsen? Trafikstyrelsen er klar med hjælp til flypassagerer

27-06-2024

Hvert år sker der forsinkelser og aflysninger i luftfarten, men det kan være svært at gennemskue, hvilke rettigheder man har. Derfor lancerer Trafikstyrelsen nu en sommerkampagne, som skal oplyse flypassagerer om deres rettigheder.

I den kommende tid flyver tusindvis af danskere på ferie, men for nogen ender turen i frustration. Hvert år sker der forsinkelser og aflysninger i luftfarten, men langt fra alle ved, hvornår de har ret til kompensation og refusion af udgifter.

For eksempel vil det nok overraske nogen, at to timers forsinkelse er nok til at give ret til forplejning i form af mad og drikke. Heller ikke alle ved, at flyselskabet skal sørge for overnatning og transport til og fra overnatningsstedet, hvis en forsinkelse nødvendiggør det.

I det hele taget kan det være svært for den enkelte at gennemskue, hvilke rettigheder man har, og derfor er Trafikstyrelsen klar med en sommerkampagne om flypassagerers rettigheder.

Det er nemlig Trafikstyrelsen, man kvit og frit kan klage til, hvis man som flypassager føler sig dårligt behandlet af sit flyselskab. Man slipper med andre ord for at betale det gebyr, som flykompensationsvirksomhederne tager. Det kan derfor godt svare sig at klage til Trafikstyrelsen.

Rigtig mange lykkes med at klage

I 2023 afsluttede Trafikstyrelsen 2.324 klagesager fra flypassagerer, som havde oplevet forsinkelser, aflysninger, boardingafvisninger eller nedgraderinger. Knap fire ud af ti fik enten medhold i klagen eller indgik forlig med flyselskabet, efter de havde indgivet en klage til Trafikstyrelsen.

Samtidig blev næsten 700 sager henlagt, og forventningen er, at mange af passagererne selv fandt en løsning med flyselskabet efter at have klaget. Der er altså hjælp at hente i forhold til de udfordringer og spørgsmål, der kan melde sig i forbindelse med flyrejser.

Blandt andet har styrelsen lavet en større opdatering af hjemmesiden flypassager.dk, så det bliver nemmere at finde svar på de mest almindelige spørgsmål, uanset om det gælder klagemuligheder, baggageregler eller rettigheder for handicappede.

Trafikstyrelsens kampagne lanceres i uge 26 på tværs af sociale medier, og man kan læse mere om flypassagerers rettigheder på flypassager.dk.

Fakta

  • I Europa er flypassagerers rettigheder beskrevet i flypassagerrettighedsforordningen 261/2004, der fastsætter en række rettigheder for flypassagerer og tilsvarende en række forpligtelser for flyselskaberne.
  • Trafikstyrelsen er udpeget til at håndhæve flypassagerers rettigheder i Danmark. Det er derfor Trafikstyrelsens ansvar at behandle klager over forsinkelser, aflysninger, boardingafvisninger eller nedgraderinger.
  • Hvis en passager mener, at der er sket et brud på forordningen, skal passageren først rette henvendelse til det pågældende flyselskab. Er svaret utilfredsstillende, kan passageren klage til Trafikstyrelsen via en digital klageformular.
  • Det er gratis at klage til Trafikstyrelsen. Man slipper med andre ord for at betale det gebyr, som flykompensationsvirksomhederne tager.
  • I 2023 afsluttede Trafikstyrelsen 2.324 klagesager om forsinkelser og aflysninger, boardingafvisninger eller nedgraderinger. Knap fire ud af ti (887) fik enten medhold i klagen eller indgik forlig med flyselskabet, efter de havde indgivet en klage til Trafikstyrelsen. Samtidig blev næsten 700 sager henlagt, og forventningen er, at mange af klagerne selv fandt en løsning med flyselskabet efter at have klaget.
  • Trafikstyrelsens kampagne om passagerrettigheder lanceres i uge 26 på tværs af sociale medier og på hjemmesiden flypassager.dk.