Meddelelse fra Trafikstyrelsen om GPS-udfald i dansk luftrum

14-06-2024

Igennem de seneste to år har Trafikstyrelsen registreret, at der er sket flere GPS-udfald i og omkring dansk luftrum. Særligt i 2024 er der set en stigende tendens, og senest er det beskrevet i flere medier, at der i maj var to længerevarende udfald nær Bornholm.

Trafikstyrelsen kender ikke årsagen til de eller andre registrerede GPS-udfald, men styrelsen er ikke bekymret for flysikkerheden. Det fortæller kontorchef Lars Korsholm, som forklarer, at udfaldene typisk opstår på grund af jamming:

”Det sker, at civile fly oplever kortvarige GPS-udfald i luftrummet over Østersøen. Sådan nogle hændelser udgør ikke en risiko for flyvesikkerheden, fordi flyenes systemer automatisk og uproblematisk skifter over til en anden form for navigation,” siger Lars Korsholm.

Selskabet Naviair, der står for trafikstyringen i dansk luftrum, har etableret en robust jordbaseret infrastruktur, og Trafikstyrelsen vurderer, at dette system er tilstrækkeligt til at navigere fly sikkert gennem det danske luftrum i tilfælde af et længerevarende GPS-udfald.

”Et længerevarende GPS-udfald vil derfor heller ikke påvirke flysikkerheden, men det kan potentielt skabe forsinkelser i flytrafikken. Det kan ske, hvis Naviairs flyveledere skal hjælpe mange fly med at skifte til en anden navigationsform på samme tid,” siger kontorchefen.

Når der sker jamming, som ikke opstår på grund af vejrforhold, skyldes det bevidst støjsending med radiobølger, der i en periode forstyrrer de GPS-frekvenser, som flyene benytter. Alle fly er dog udstyret med flere former for navigation, og derfor er flyene ikke afhængige af GPS-signaler for at kunne navigere sikkert.