Høring: Opdatering af de tekniske kompatibilitetskrav til jernbanekøretøjer på vej

07-03-2024

Trafikstyrelsen har sendt en opdateret bekendtgørelse om køretøjers tekniske kompatibilitet med jernbanenettet i høring. Ændringerne er i høring frem til den 8. april.

Ny struktur og tilføjelser, der blandt andet har betydning for højhastighedstog. Trafikstyrelsen er klar med en opdateret bekendtgørelse om køretøjers tekniske kompatibilitet med jernbanenettet.

Nu er den opdaterede version af bekendtgørelsen, som forventes at træde i kraft den 1. juli, sendt i høring. Høringsfristen er sat til mandag den 8. april 2024.

Den nye version er opdateret med krav i forhold til de nyeste TSI’er.

Samtidig er strukturen i bekendtgørelsen ændret for at gøre det tydeligere for de udpegede organer (Designated Bodies – DeBos), hvordan de skal arbejde med bekendtgørelsen.

Det kommer også til udtryk i bilagene, som samles på en ny måde, der skal gøre det lettere at finde kravene for specifikke typer af jernbanekøretøjer.

Den nye version inkluderer blandt andet også nye kinematiske referencelinjer for højhastighedstog. Det har betydning for, hvor meget togene må fylde, så de i fremtiden kan køre sikkert med over 200 kilometer i timen på det danske jernbanenet.

Desuden er der enkelte ændringer til de krav, som udpegede organer skal verificere.

Du kan se udkastet til den nye bekendtgørelse på høringsportalen.dk.