Ny pulje til cykelparkering ved stationer

02-06-2020

En ny pulje til at støtte cykelparkering ved stationer er nu åben for ansøgninger med frist den 17. august 2020.

Klaus Holsting

Fra puljen kan ansøgere søge om støtte til etablering af nye cykelparkeringspladser og udvidelse af eksisterende cykelparkering ved jernbanestationer, herunder lokalbanestationer, samt ved metro- og letbanestationer. Både offentlige myndigheder, trafikselskaber og offentligt ejede selskaber kan søge midler fra puljen.

Ved vurdering af ansøgningerne lægges der vægt på: 

  • At projektet forøger kapaciteten og generelt forbedrer cykelparkeringsforholdene
  • At projektet bidrager til større tryghed omkring cykelparkering
  • At projektet fremmer brugen af elcykler og el-ladcykler, bl.a. gennem bedre og sikrere parkeringsforhold
  • At flest muligt får gavn af projektet
  • At projektet styrker integrationen mellem den kollektive trafik og cykling
  • At projektet koordineres med relevante aktører
  • At de relevante myndigheder indtænker projektet i en sammenhængende cykelplan for kommunen, og at denne er vedlagt ansøgningen

Ansøgeren skal selv bidrage med minimum 50 pct. af udgiften til projektet.

Der er i alt 50 mio. kr. i puljen i 2020.

 

Læs mere om pulje til fremme af cykelparkering i kombination med kollektiv trafik (nyt vindue)