Pulje til fremme af cykelparkering i kombination med kollektiv trafik

Tildelte

Kontakt os

Folketinget har afsat en pulje på 50 mio. kr. i 2020 til at fremme cykelparkering ved jernbanestationer, herunder lokalbanestationer, samt ved metro- og letbanestationer.

Puljens størrelse Der afsættes i alt 50 mio. kr. i 2020 til en pulje til fremme af cyklisme
Ansøgerkreds Offentlige myndigheder, trafikselskaber eller offentligt ejede selskaber
Øvrigt Mere information følger

Hvem kan søge?

Offentlige myndigheder, trafikselskaber eller offentligt ejede selskaber kan ansøge om puljens midler til et projekt. Der er også mulighed for at indgå i et samarbejde med andre parter om et projekt. 

Hvad kan jeg søge midler til?

Puljen er afsat til at fremme cykelparkering ved jernbanestationer, herunder lokalbanestationer, samt ved metro- og letbanestationer.

Ansøgningerne prioriteres ud fra følgende kriterier:

  • At projektet forøger kapaciteten og generelt forbedrer cykelparkeringsforholdene.
  • At projektet bidrager til større tryghed omkring cykelparkering.
  • At projektet fremmer brugen af el-cykler og el-ladcykler bl.a. gennem bedre og sikrere parkeringsforhold.
  • At flest muligt får gavn af projektet.
  • At projektet styrker integrationen mellem den kollektive trafik og cykling.
  • At projektet koordineres med relevante aktører.
  • At de relevante myndigheder indtænker projektet i en sammenhængende cykelplan for kommunen.

Hvordan søger jeg om tilskud?

Ansøgningsfristen til puljen var den 17. august 2020.

Afrapportering

Baggrund og lovgrundlag

Senest opdateret 20-01-2023